UWAGA !
KOROUN informuje o wzroście liczby zakażeń
Streptococcus pyogenes w Polsce i w innych krajach

raport jest dostępny w zakładce RAPORTY WG DANYCH KOROUN

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki

Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)

został powołany 01.02.1997 r. decyzją Ministra Zdrowia.

Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem.

W czerwcu 2008 z inicjatywy KOROUN została utworzona w Polsce sieć BINet. Jej celem jest poprawa standardów diagnostycznych oraz rozpoznania sytuacji epidemiologicznej pozaszpitalnych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych w Polsce.

Działalność Ośrodka koncentruje się przede wszystkim na monitorowaniu inwazyjnych zakażeń bakteryjnych spowodowanych przez następujące patogeny:

  • Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki);
  • Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki);
  • Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne);
  • Streptococcus pyogenes (paciorkowce ropotwórcze grupy A);
  • Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B);
  • Listeria monocytogenes.