Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) 

           został powołany 01.02.1997 r. decyzją Ministra Zdrowia

Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem.

W czerwcu 2008 z inicjatywy KOROUN została utworzona w Polsce sieć BINet. Jej celem jest poprawa standardów diagnostycznych oraz rozpoznania sytuacji epidemiologicznej pozaszpitalnych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych w Polsce.

Działalność Ośrodka koncentruje się przede wszystkim na monitorowaniu inwazyjnych zakażeń bakteryjnych spowodowanych przez następujące patogeny:

  • Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki);
  • Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki);
  • Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne);
  • Streptococcus pyogenes (paciorkowce ropotwórcze grupy A);
  • Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B);
  • Listeria monocytogenes.