Relacja z I spotkania BINet – 14.04.2008

Relacja z pierwszego spotkania uczestników
Ogólnopolskiej Sieci Monitorowania Inwazyjnych Zakażeń Bakteryjnych (BINet)
w dniu 14 kwietnia 2008 zorganizowanego przez zespół KOROUN
Narodowego Instytutu Leków
14 kwietnia 2008 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się I spotkanie przedstawicieli laboratoriów, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Ogólnopolskiej Sieci Monitorowania Inwazyjnych Zakażeń Bakteryjnych.
W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób.
W czasie spotkania prelegenci z Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków przedstawili następujące problemy i zagadnienia:
W pierwszym wykładzie Pani prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz przedstawiła zasadność powołania Sieci Monitorowania Inwazyjnych Zakażeń Bakteryjnych oraz cele jej działania.
Polska należy do grupy krajów o najsłabszym rozpoznaniu zagrożeń ze strony bakteryjnych patogenów głównie otoczkowych w Europie, a zwłaszcza Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes i Haemophilus influenzae, które odpowiedzialne są za znaczną liczbę ciężkich zakażeń przede wszystkim pozaszpitalnych. Posiadamy także bardzo ograniczone wiadomości na temat udziału MRSA w zakażeniach pozaszpitalnych. Natomiast dzięki ogromnemu zaangażowaniu mikrobiologów i Inspekcji Sanitarnej znacznie poprawiła się wiedza dotycząca Neisseria meningitidis. Luka, jaką prezentujemy na mapie Europy, w powyższym obszarze, musi zostać niezwłocznie wypełniona. Dlatego proponujemy wszystkim laboratoriom mikrobiologicznym w Polsce bezpłatny udział w Sieci. Monitorowanie najważniejszych bakteryjnych czynników zakażeń inwazyjnych jest podstawowym elementem działań profilaktycznych i pozwala na podejmowanie ważnych, ukierunkowanych interwencji w obszarze zdrowia publicznego, zwłaszcza immunoprofilaktyki. Ponadto, dostarcza wiarygodnych danych dla celów empirycznej terapii antybiotykowej (obszar działania KORLD). Uczestnicy Sieci uzyskają wsparcie merytoryczne i logistyczne ze strony KOROUN i bezpłatny udział w spotkaniach członków BINet, a także w miarę możliwości inne udogodnienia.
Kolejna prezentacja I-go spotkania uczestników Sieci dotyczyła problemu zakażeń wywoływanych przez pneumokoki, z podkreśleniem jego niedoszacowania w Polsce oraz konieczność podjęcia działań mających na celu ich lepsze rozpoznawanie (Prof. dr hab. med. W. Hryniewicz). Następnie mgr Marcin Kadłubowski przedstawił aktualną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń meningokokowych oraz wywoływanych przez pałeczki hemofilne.
Dr n. med. Dorota Żabicka przybliżyła uczestnikom problem inwazyjnych zakażeń wywoływanych przez paciorkowce grupy B (Streptococcus agalactiae).
Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk w swojej prezentacji przedstawiła zaktualizowane wytyczne dotyczące kontroli jakości w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej jak również zasady współpracy laboratoriów należących do Sieci z KOROUN jako ośrodkiem koordynującym.
Po ciekawej dyskusji zaproponowano jesienny termin następnego spotkania.
Waleria Hryniewicz
Marcin Kadłubowski