Zlecenie Badania Referencyjnego do KOROUN

Formularz Zlecenia Badania do KOROUN (Szczep bakteryjny)

Formularz Zlecenia Badania do KOROUN (Materiał kliniczny na badanie PCR)

Instrukcja wypełniania zlecenia badania referencyjnego w KOROUN