Ulotki informacyjne

CO TO JEST ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I POSOCZNICA MENINGOKOKOWA?