Instrukcje i algorytmy wysyłania izolatów i materiałów klinicznych do KOROUN

Instrukcja pobierania próbek do badań w KOROUN
Instrukcja pakowania i transportu próbek do KOROUN

Algorytm jak zapakować przesyłkę do KOROUN
Algorytm przesyłania materiału pobranego post-mortem do KOROUN
Algorytm jak zamówić kuriera do KOROUN
Algorytm przesyłania materiału pobranego przyżyciowo do KOROUN
Algorytm przesyłania szczepów bakteryjnych do KOROUN