Kontakt

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. +48 22 841 12 33
fax +48 22 841 00 65

email: koroun@nil.gov.pl

Godziny pracy: 7.30-17.00, od poniedziałku do piątku