Współpraca międzynarodowa

Zespół KOROUN współpracował i współpracuje z licznymi placówkami naukowymi lub klinicznymi w kraju i za granicą, takimi jak:

  • szpitalne i pozaszpitalne, publiczne i niepubliczne laboratoria mikrobiologiczne na terenie całej Polski;
  • kliniki i oddziały szpitalne z terenu całej Polski;
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny;
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie;
  • Instytut Pasteura w Paryżu, Francja;
  • europejskie ośrodki referencyjne d/s zakażeń meningokokowych;
  • europejskie ośrodki referencyjne d/s zakażeń pneumokokowych
  • europejskie ośrodki referencyjne d/s zakażeń H. influenzae;
  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):

– A. Skoczyńska – National Microbiological Focal Point w ECDC;
– A. Skoczyńska – ekspert laboratoryjny w zakresie zakażeń. S. pneumoniae i  N. meningitidis w ECDC;
– A. Kuch – ekspert laboratoryjny w zakresie zakażeń. H. influenzae i L.monocytogenes w ECDC.

 

Pracownicy KOROUN wchodzą w skład międzynarodowych sieci współpracy:

  • Pneumococcal Molecular Epidemiology Network (PMEN);
  • European Monitoring Group on Meningococci (EMGM);
  • European Meningococcal Epidemiology in Real Time (EMERT);
  • European Invasive Bacterial Disease Surveillance Network (EU-IBD);
  • European Listeria WGS Typing Group (ELiTE WGS);
  • European Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses Network (FWD-Net).