Zespół KOROUN

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
w.hryniewicz@nil.gov.pl

Prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowego Instytutu Leków,
Kierownik KOROUN
a.skoczynska@nil.gov.pl

Dr n. med. Alicja Kuch
z-ca kierownika KOROUN
a.kuch@nil.gov.pl

Mgr inż. biotechnol. Agnieszka Gołębiewska
a.golebiewska@nil.gov.pl

Mgr biol. Patrycja Ronkiewicz
p.ronkiewicz@nil.gov.pl

Mgr anal. med. Marlena Kiedrowska
m.kiedrowska@nil.gov.pl

Mgr biotechnol. Izabela Wróbel-Pawelczyk
i.wrobel@nil.gov.pl

Mgr mikrobiol. Kinga Błaszczyk
k.blaszczyk@nil.gov.pl

..