Rekomendacje

Rekomendacje w zakażeniach OUN 2024-03-21

Rekomendacje OUN 2011
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016
Komunikat Krajowego Konsultanta nt. EUCAST, marzec 2011